RSS Profil Realitnej kancelárie Reality KONTAKT Profil Realitnej kancelárie Reality KONTAKT Profil Realitnej kancelárie Reality KONTAKT Profil Realitnej kancelárie Reality KONTAKT Profil Realitnej kancelárie Reality KONTAKT

Aktuelles Angebot unserer Immobilien-Büro kann auf dem AReality.sk Portal zu finden. Der Dienst Moja Realitka bringt AReality.sk - das größte Angebot an Immobilien in der Slowakei.

Profil Realitnej kancelárie Reality KONTAKT

Profil realitnej kancelárie [b]Reality Kontakt

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 "My nepredávame nehnuteľnosti, my meníme život ľudí....."

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 [b]Nie sme zďaleka [/b]jedinou[b] full-servisovou realitnou kanceláriou na slovenskom realitnom trhu, ktorú si môžete vybrať. [/b]
[b]Nie sme ani najväčší, ale ani najmenší, najdrahší, ale ani najlacnejší. [/b]
Nie sme členmi žiadnej asociácie
realitných kancelárií Slovenska - nenašli sme na to zatiaľ dôvod, ale už
 niekoľko rokov máme svoje stabilné miesto v rebríčku slovenských
realitných agentúr.
[b]Nie sme ani členmi žiadnej medzinárodnej [/b]
[b] agentúrnej siete a tak vám nebudeme tvrdiť, že disponujeme zázračným [/b]
[b]zahraničným know-how, ktoré bude tým najlepším liekom na Váš problém s [/b]
[b]predajom...... [/b]

[b] Čo vám však [/b]o sebe môžeme zodpovedne
povedať je, že vďaka 5-ročnému aktívnemu a úspešnému pôsobeniu na
slovenskom realitnom trhu, máme dostatok odborných znalostí a dôverne
poznáme obchodné prostredie, v ktorom sa pohybujeme. Náš pracovný tím sa
 postupne sformoval do zohratej partie ľudí so skúsenosťami, ľudí, pre
ktorých je práca koníčkom a ktorí sú našim klientom plne k dispozícii.
[b]Kladieme mimoriadny dôraz na osobné [/b]
[b]stretnutia s Vami, našimi klientmi, lebo len to nám dáva možnosť byť [/b]
[b]individuálny a nájsť pre Vás najlepšie riešenie. [/b]
Chceme poznať Vaše predstavy, potreby a
očakávania spojené s Vašim bývaním a preniesť ich do reality. My Vám
ponúkame naše skúsenosti, analýzy vývoja realitného trhu, stabilné
zázemie, široké spektrum možností a výberu.
[b]Sme Vaši partneri [/b]
 
V prvom rade kladieme maximálny dôraz na seriózny, komfortný a
profesionálny prístup, tak aby sme pre klientov priniesli efektívne,
rýchle a optimálne riešenie.
[b]Preferujeme konzervatívny prístup k celej obchodnej transakcii, aby [/b]
[b]sme zabezpečili čo najbezpečnejší prevod nehnuteľností pre všetky [/b]
[b]zúčastnené strany. [/b]
Vieme, že nie je reálne mať v databáze niekoľko tisíc aktuálnych
ponúk, nakoľko realitný obchod je rýchly a našim cieľom nie je
zavádzanie klientov hneď na začiatku.
[b]Cieľom našej realitnej kancelárie teda nie je mať v ponuke nekonečné [/b]
[b] množstvo obchodných prípadov a rôznych ponúk, ktorým by sme sa nemohli [/b]
[b] naplno venovať, ale mať taký počet zákaziek, ktoré sú najmä aktuálne a [/b]
[b]na ktorých môžeme zodpovedne, kvalitne a profesionálne pracovať. [/b]
Do našej ponuky ZÁSADNE zaraďujeme nehnuteľnosti až po obhliadke
našimi realitnými maklérmi, po dohodnutí obchodných podmienok s
predávajúcim a najmä po dôkladnom preverení predávanej nehnuteľnosti.

[b] Sme zástancami smeru, že každý zmluvný vzťah musí byt od začiatku [/b]
[b]vyrovnaný, preto Vám garantujeme, že všetky zmluvy budú pripravené na [/b]
[b]profesionálnej úrovni a budú spĺňať všetky zákonné a právne náležitosti, [/b]
[b] ktoré presne stanovujú práva a povinnosti všetkých zúčastnených strán. [/b]
Náš prístup je systematický, prehľadný a najmä transparentný. Vždy
viete, za akých podmienok pracujeme a výška našich sprostredkovateľských
 provízií nie je tajomstvom. Pracujeme systémom "success fee", t.zn. že
 nárok na sprostredkovateľskú províziu nám vzniká až po úspešnej
realizácii konkrétneho obchodného prípadu.
 
[b]Sme profesionáli .......
 [/b]
[b]Všetci naši makléri úspešne [/b]
[b]absolvovali [/b]kurz akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej
republiky[b] "Obchodovanie s nehnuteľnosťami" [/b]a každý vlastní osvedčenie o
získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou[b] - "Certifikát - realitný [/b]
[b]maklér, obchodovanie s nehnuteľnosťami". [/b]
 
 Zaviazali sme sa dodržiavať [b]ETICKÝ KÓDEX [/b]
[b] REALITNÝCH MAKLÉROV,[/b] ktorý vydala [b]Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska ( NARSK )[/b] ako
nezávislá organizácia vykonávajúca vzdelávaciu činnosť v oblasti
obchodovania s nehnuteľnosťami. Etický kódex predstavuje súhrn základný
hodnôt, princípov a pravidiel správania realitného makléra pri
sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.
[b]Naša spoločnosť kladie najväčší a [/b]
[b]mimoriadny dôraz na profesionalitu a odbornosť všetkých maklérov, preto [/b]
[b] im poskytujeme neustále nové odborné školenia a kurzy na zvýšenie ich [/b]
[b]odbornej spôsobilosti, preto môžeme skonštatovať, že patríme medzi [/b]
[b]najlepších realitných maklérov a realitné spoločnosti na slovenskom [/b]
[b]trhu. [/b]
Nechceme byť lacnejší (hoci vo väčšine
prípadov lacnejší sme), chceme byť výnimoční. Výnimoční službami,
kvalitou a poskytovaný servisom a najmä - osobným prístupom. Naším
cieľom je ponúknuť Vám bezkonkurenčné služby na vysokej profesionálnej
úrovni.
[b]V prípade, že Vás informácie o nás zaujmú, budeme radi, ak sa s nami stretnete osobne. [/b]
[b]Je to najlepší spôsob komunikácie.[i][/i] [/b]
[b][i]
[/i][/b]Mikuláš Maczkó-[b] [i]konateľ[/i][/b]


Ako prebieha obhliadka nehnuteľnosti?

Obhliadku vedie maklér

Obhliadku vedie a so záujemcom komunikuje takmer výlučne realitný maklér!
Ak na niektorú otázku nevie odpovedať na mieste, zodpovie ju neskôr resp. si ju od predávajúceho zistí sám v príhodnom okamžiku (bežne po obhliadke telefonicky alebo e-mailom).
Maklér plnohodnotne zastupuje predávajúcu stranu a poskytne záujemcovi všetky podstatné informácie o ktoré ho požiada.
Obhliadka NESLÚŽI NA DOJEDNÁVANIE KÚPNEJ CENY. Záujemca si nehnuteľnosť na obhliadke má pozrieť, a ak sa mu páči, môže oznámiť maklérovi, že o nehnuteľnosť má záujem. Až v takomto momente sa rieši cena a podrobnosti.
Nebojte sa požiadať o opätovnú obhliadku! Potvrdzuje to vážnosť vášho záujmu! Pýtajte sa, pýtajte sa, pýtajte sa. Váš maklér bude rád, ak ho budete s otázkami kontaktovať!

Záverečná povinnosť

Po ukončení obhliadky vás môže maklér vyzvať k podpisu protokolu o vykonaní obhliadky. Ide o evidenčnú povinnosť profesionálneho makléra, ktorý tým ukončí obhliadku nehnuteľnosti.

Písomná evidencia o obhliadke je nutnou podmienkou vykonania akejkoľvek obhliadky nehnuteľností v ponuke Reality-Kontakt a maklér neumožní obhliadku nehnuteľnosti záujemcom, odmietajúcim písomne potvrdiť, že vstúpili do cudzieho objektu resp. na cudzí pozemok. Treba si uvedomiť, že vstup na cudzí majetok vždy podlieha súhlasu vlastníka, ktorý má vždy počas procesu sprostredkovania možnosť vyžiadať si od Reality-Kontakt evidenciu osôb, ktoré do nehnuteľnosti vstúpili.

______________________________________________________________________

Po takmer mesačne pauze od 16.03.2020 sa zo zmeneného správania ľudí kvôli vírusu Covid 19, na Slovensku opäť otvárajú služby aj realitné kancelárie vo svojich kanceláriách.

Niežeby realitný trh nefungoval, ale všetky práce sa sústredili na prácu Z DOMU a práce v teréne za dodržiavania zvýšenej hygieny. Chcel by som Vás previesť predajom a kúpou alebo i prenájmom nehnuteľností aj v období vírusu Covid 19.

Na to však, ako pre klientov, potrerebujem Vašu dôveru a o ostatné sa postarám v rámci možností trhu s nehnuteľnosti ja s mojimi spolupracovníkmi RK Reality KONTAKT Nové Zámky.

Moja prevádzka RK Reality Kontakt funguje od roku 2007 a prešli sme aj krízou v r. 2009-2010. Vieme ako predať, dotiahnuť obchody tak ako bolo zmluvne dohodnuté. Máme Know-how a vieme ho použiť v náš spoločný úspech.


Mojim mottom je : Každý musí byť spokojný, každý musí dosať to čo dostať mal. 

 

Tak a ako na to ? Dajte si stretnutie so mnou a ideme na to. 

Chcete kúpiť?

Chcete predať?

Chcete isť do prenájmu?

Musíte kúpiť?

Musíte predať?

Musíte ísť do prenájmu?

Chcete si poistiť dom/byt?

Chcete sa poistiť voči neschopnosti splácať úver kvôli  invalidite alebo pre prípad smrti?

Potrebuje HYPOTÉKU? 

 

Volajte Nonstop v prípade záujmu moje tel. č. 0910 180 222.